EBR och Energi

  • Location: B00:40

Description

EBR – Elnätsbranschens Riktlinjer, presenterar branschens standarder för att
konstruera, bygga, underhålla och utveckla Sveriges elnät.

Ett pålitligt och säkert elnät är en viktig del av det energisystem som möjliggör hela
vårt moderna samhälle. För att få fram bästa möjliga och samtidigt väl beprövad
teknik, byggnadsmetoder och utrustning samarbetar energibranschens elnätsföretag
och branschorganisationen sedan mer än 40 år inom EBR.

address details
EBR och Energi
101 53 Stockholm
SVERIGE
telephone
+46 8 6772500