Atlas Copco Power Technique Nordic

  • Location: A03:29

Description

Atlas Copco Power Technique är ett affärsområde inom Atlas Copco Group som erbjuder luft-, energi- och flödeslösningar. Produktportföljen innehåller mobila kompressorer, pumpar, belysningsmaster, generatorer, handhållna verktyg samt kompletterande serviceerbjudanden och produkter. Målet är innovation för hållbar produktivitet inom de olika branscher vi arbetar inom.

Atlas Copco Rental är en världsomspännande leverantör när det gäller kort- och långsiktig uthyrning av tryckluft, reservkraft, nitrogen och ånga, med tillbehör, teknik och totallösningar. Vi har världens största dedikerade uthyrningspark och den står till ditt förfogande.

Varmt välkommen in till oss i monter A03:29!

address details
Atlas Copco Power Technique Nordic
105 23 Stockholm
SVERIGE
telephone
46 8 743 97 00