Check Point China AB

  • Location: F01:17

Description

Check Point China är en kvalitetsexpert med fokus på kinesisk produktion. Med mångårig erfarenhet hjälper vi företag att minimera affärsrisker, säkerställa kvalitet och utveckla systemproduktion.

Vår svenska projekt- och kundorienterade personal utgår från Nässjö i mitten av södra Sverige. I Cixi strax söder om Shanghai mitt på Kinas östkust har vi våra kinesiska enheter med kvalitetsinspektion, montering och export.

Verksamheten bygger på att ha närhet både till kund och tillverkningsenheter även om de är på olika kontinenter. Tillsammans minskar vi alla slags avstånd mellan dig och Kina.

Check Point China is a quality expert focused on Chinese production. Our many years of experience mean we can help companies to minimise business risks, safeguard quality and develop system solutions.

Our Project managing and customer oriented organisation is based in Nässjö, in th emiddle of South Sweden. In Cixi just south of Shanghai right on the east coast of China we have our Chinese units with quality inspection, assembly and export.

The business is based on being close to both customer and manufacturing units, even though they are on different continents. Together we reduce all sorts of distances between you and China

address details
Check Point China AB
Runnerydsgatan 22
571 33 Nässjö
SVERIGE
telephone
+46 380 151 88