Northcone AB

  • Location: G00:65

Description

Vi utvecklar krocksäkra belysningsstolpar med målet att förbättra trafikmiljön och skapa säkrare vägar. Med vår unika 3D-rullformning och vår innovativa produktdesign gör vi eftergivliga men starka belysningsstolpar. Våra produkter bidrar med ökad trafiksäkerhet, låg livscykelkostnad och gör ett minimalt avtryck i vår gemensamma miljö.

Vårt ansvar slutar inte med leveransen. Vi följer våra installationer och utvecklar kontinuerligt våra produkter i samråd med dig.

– Krockvänliga stolpar med innovativ design
– 20 års produktgaranti
– Låg vikt, snabb och enkel installation
– Låg livscykelkostnad ger god ekonomi
– Låg materialåtgång och minimal miljöpåverkan
———————————————————————————————————————————-
We develop crash safe lighting columns with the aim of improving the traffic environment and creating safer roads. With our unique 3D roll forming and our innovative product design, we make compliant but strong lighting columns. Our products contribute with increased traffic safety, low life cycle costs and make a minimal impression in our common environment. Our responsibility does not end with the delivery. We follow our installations and continuously develop our products in consultation with you.

– Crash safe Columns with innovative design
– 20 year product warranty
– Low material consumption and minimal environmental impact
– Low weight, quick and easy installation
– Low life cycle cost provides good economy

address details
Northcone AB
Palmfeltsvägen 19
121 62 Johanneshov
SVERIGE
telephone
0720074836