Roch Services Skand. AB

  • Location: F04:34

Description

Vi bryr oss om gatu-, väg- och utomhusbelysning på riktig och att vet att vår belysningsinfrastruktur behöver övervakas och underhållas så alla trafikanter kan känna sig trygga och säkra. Roch Services är ett ackrediterat tredjepartscertifierats oberoende testföretag med egen metallurgisk laboratorium. Vi provar hållfastheten av stolpar, testar förankringsdon som sitter i fasaden och utför mobila fotometrisk kontrollmätningar där vi mäta belysningen både med lux och candela per kvadratmeter. I Europa är vi marknadsledande inom stabilitets- och hållfasthetstest av jordförankrade stolpsystem. Vi testar belysningsstolpar, järnvägsstolpar, trafikljus och strålkastare med en vindidentisk belastning plus säkerhetsmarginal. Vår metod är unik, patenterad och beprövad. Roch Services utför även draghållfasthetsprovningar för linspänn och kontaktledningar. Väggankarfästen testas med den belastning som den beräknats ska klara plus en säkerhetsmarginal och reaktionerna mäts datorunderstött i ett lätt tolkat kraftavvikelse diagram. När vi gör en fotometrisk kontrollmätning får du även veta om din belysning uppfyller EU-normernas krav enligt CEN/TR 13201. Vi kan kontrollera detta. Kom gärna till vår monter, då berättar vi mer. Du hittar oss på monter F04:34.

address details
Roch Services Skand. AB
Johannesfredsvägen 11A
16869 Bromma
SVERIGE
telephone
0722131333