Megacon AB

  • Location: A02:31

Description

Välkomna till vår monter A02:31.

Vi har i år flera nyheter att visa.

Vårt jordfelsövervakningsprogram har utökats med ett flertal produkter.

En annan spännande nyhet är mättransformatorer för mellanspänning.

Vårt kompletta program för loggning och visualisering av förbrukningsdata finns naturligtvis i vår monter. Vi har vår hårdvara MultiLog och visar gärna hur förbrukningar visas i vår energiportal MC-Web.

I montern finns förstås även alla våra strömtransformatorer, kombiinstrument, panelinstrument, larmpaneler, reläskydd, temperaturövervakning m.m

address details
Megacon AB
Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
SVERIGE
telephone
+46 8 4024250