Mericon Sverige AB

  • Location: B02:19

Description

Mericon Sverige AB startade 1999 och var från början inriktad på försäljning och marknadsföring av ställverksprodukter. 2007 utökades produktområdet med åskskydd- och jordningsprodukter. Vi har vårt kontor och vårt lager på Hammarö utanför Karlstad och är idag sjutton medarbetare fördelade på teknik/försäljning, marknad, logistik och ekonomi. Mericon Sverige AB har lågspänningsfördelningar tex. skenbryggor, strömskenor, flexibla förbindningar, isolatorer, flätor, anslutningsdon, hydraul-verktyg för bearbetning av cu-skenor och flexibler mm. Åskskydd, jordning och potentialutjämning av byggnader, anläggningar och gruvor mm. I sortimentet finns innovativa produkter såsom Flexibar Adv, IBS/IBSB Adv, Erilink, Cadweld, ISODC och GEM.
Mericon Sverige AB was founded in 1999 and was initially focused on sales and marketing of switchgear products. In 2007, the product area expanded with lightning protection and grounding products. We have our office and warehouse at Hammarö near Karlstad in Sweden and are today seventeen employees divided between technology / sales, market, logistics and finance. Mericon Sverige AB has low voltage distributions such as compact busbars and copper busbars, flexible connectors, insulators, powerbraids, connectors, hydraulic tools for processing copper busbars and flexible conductors. Surge protection devices, grounding and bounding of buildings, plants, mines, etc. The range includes innovative products such as Flexibar Adv, IBS / IBSB Adv, Erilink, Cadweld, ISODC and GEM.

address details
Mericon Sverige AB
Bivägen 4
663 41 Hammarö
SVERIGE
telephone
+46 54 522770