Green Power AB

  • Location: A01:21

Description

Elverk Reservkraft för den som ställer krav på driftsäkerhet. Vi visar och presenterar den senaste tekniken inom Elverk.
Greenpower AB tillverkar reservkrafts enheter i effektområden 3 till 2000kVA för svenska marknaden med därtill export.
I vår tillverkningslinje ingår portabla service elverk, mobila elverk, elverk med belysningsmaster, kraftuttagsdrivna elverk, stationära elverk och containerbyggda elverksenheter.

Vi visar i vår monter portabla service elverk som ger stabil spänning till låg bränsleförbrukning. Anmäl dig som blivande återförsäljare

Uthyrning i vår linje ingår även uthyrningsverk som specialanpassats för uthyrningsdepåer inom bygg och anläggning.

Greenpower står för tillverkning, installationer och serviceuppdrag.
Den som ställer krav på trygghet och säkerhet väljer idag Greenpower

Varm välkomna till vår monter ELFACK A01:21
…….
Genset for those who demand operational reliability. We present and present the latest technology within electric power.
Greenpower AB manufactures genset units in power ranges 3 to 2000kVA for the Swedish market with exports.
Our production line includes portable service gensets, mobile gensets, gensets with lighting masts, pto tractor gensets, stationary gensets and container-built gensets.

In our stand we show portable service gensets that provide stable voltage to low fuel consumption. Welcome to register as a prospective dealer.

Rental in our line also includes rental works that are specially adapted for rental depots in construction and construction.

Greenpower stands for manufacturing, installations and service assignments.
Anyone who places demands on safety and security today chooses Greenpower

Warm welcome to our booth ELFACK A01: 21

address details
Green Power AB
Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 Ängelholm
SVERIGE
telephone
+46 431 22240