Sweab Elteknik AB

  • Location: A02:40

Description

Sweab Elteknik AB – Trygga tekniklösningar för elkraft. Vi representerar en rad olika utländska företag, vilkas produktprogram bidrar till en tillförlitlig hantering av transmissions- och distributionsnäten.

Vi är bl.a. specialister på jordfelshantering inom distributionsnät.

Näst intill alla typer av mättransformatorer, transformatorer, reaktorer, kondensatorer, resistorer och frånskiljare ingår i vårt utbud. Vi har även en del nischade produkter t.ex. Lindseys SMARTLINE-TCF (Transmission Capacity Forecastsystem), för att öka överföringskapaciteten för transmissionsnät på högspänningsnivå, samt ERS, beredskapsmaster/ utbytessatser av kraftledningsstolpar.

Det är vår uppgift att hantera och bevaka hela händelseförloppet från förfrågan till leverans och därmed underlätta för er som kund och för leverantören.

address details
Sweab Elteknik AB
Box 222
162 13 Vällingby
SVERIGE
telephone
+46 8 375211
Follow the exhibitor on